AKO TO DOKÁZALI

Silné príbehy zo života najstarších obyvateľov Štiavnika a Hvozdnice o tom, ako sa dokázali vysporiadať s ťažkými, pre súčasných ľudí zväčša nepredstaviteľnými životnými situáciami. Film zachytáva jedinečné výpovede, autentické spevy a spomienkové rozprávania prevažne z prvej polovice 20. storočia.

// Réžia a dramaturgia: Juraj Jakubík // kamera a strih: Matej Slávik // dĺžka trvania: 47 min. (DVD/USB/kino verzia) // dĺžka trvania: 25 min. (TV verzia)

Po úspešných premietaniach filmu v kinosálach, na festivaloch a v RTVS si môžu diváci vychutnať film Ako to dokázali aj online na youtube. Film bude odvysielaný v premiére 27.3. 2020 o 20:30 na Youtube. Link film Ako to dokázali

TRAILER
ÚČINKUJÚCI

Účinkujúcimi sú najstarší obyvatelia obcí Štiavnik a Hvozdnica. Na prvý pohľad možno len “obyčajní” ľudia z dediny, pre nás však vzácne osobnosti so silnými životnými príbehmi, ktoré majú čo povedať dnešnému svetu. Už od detstva sa museli učiť práci na gazdovstve a niektorí z nich prevziať pri odchode svojich rodičov za prácou plnú zodpovednosť za chod domácnosti a celého hospodárstva. Ich životy boli poznačené biedou, Prvou a Druhou svetovou vojnou, komunizmom, no zároveň i radosťou, ktorú čerpali zo spoločnej práce, spevu, zábavy a silnej viery.

VIAC O ÚČINKUJÚCICH
AUTORI

Za filmom AKO TO DOKÁZALI stojí tím mladých ľudí, ktorí sa rozhodol využiť svoje telenty a skúsenosti na autentické zachytenie histórie. O réžiu a dramaturgiu sa postaral Juraj Jakubík, o kameru a strih Matej Slávik.

VIAC O AUTOROCH
FILM OČAMI ODBORNÍKA

“Film má hodnotu vzácneho dokumentu…”

Film Ako to dokázali je veľmi dobrým príkladom diela z oblasti orálnej histórie. Prináša výpovede starších ľudí o živote, ktorý prežili v mladosti. Ide o konkrétne zážitky a skúsenosti, ktoré by pravdepodobne nebolo možné získať a zachovať iným spôsobom ako priamym svedectvom ich aktérov. Film má hodnotu vzácneho dokumentu, ktorý prináša objektívne informácie o konkrétnych zážitkoch neskreslené bariérou umeleckých zásahov. Dnes, keď sa informácie neprenášajú prioritne z generácie na generáciu, ale šíria sa v najväčšej miere prostredníctvom médií, je takýto spôsob objektívneho informovania vzácny a veľmi potrebný. Najmä preto, aby pohľad na predchádzajúce generácie nebol len romantickou či nostalgickou spomienkou na minulosť, aby sme minulosť zbytočne nepatetizovali, ale aby sme mali objektívne informácie o jej reálnych podobách. Ide o moderný spôsob sprístupňovania tradičného spôsobu života. Bodaj by film bol inšpiráciou pre každého, kto má záujem zachovať nehmotné kultúrne dedičstvo nasledujúcim generáciám a umožniť im aj takýmto spôsobom získavať objektívne informácie o etnokultúrnych tradíciách.

Mgr.art Vladimír Kyseľ
riaditeľ SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

“Na dovoľenku sme veru ňešli. Sme sa smiaľi: Motičkové kúpeľe a hoteľ repa.”

“To bola ľen zem, vedľa bola posceľ. Tuto ľežala a tajto chodzilo kolo ňjej ceľa”

“Jako tam stáľi, dzecko vipadlo na zem, porodziľi ho na zem. Dzecko začalo kričac a vojáci sa zbehľi”

AKO VZNIKLA MYŠLIENKA NATOČIŤ FILM AKO TO DOKÁZALI?

Už ako dieťa som rád počúval príbehy a spomienkové rozprávania starších ľudí. Pri terénnom výskume k diplomovej práci mi informátori spomenuli okrem nosnej témy môjho výskumu  i rôzne silné zážitky z detstva a mladosti. Postupne som sa dostával k výpovediam najstarších obyvateľov našej doliny, ktoré ma udivovali, a tak som sa začal pohrávať s myšlienkou zachytiť tieto príbehy.  Tak by sa o nich mohli dozvedieť najmä mladí ľudia, ktorí sa s niečím podobným už nestretli a ktorých by to mohlo vytiahnuť z pohodlia a zmeniť pohľad na ťažké životné situácie. Povedal som o tom i kamarátovi Maťovi Slávikovi, o ktorom som vedel,  že študuje prácu s videom, on sa tejto mojej myšlienky chytil a aj keď sme na to nemali žiadne financie, rozhodli sme sa túto myšlienku zrealizovať. Takto začalo v roku 2013 naše dobrodružstvo o tom, Ako to dokázali.  Je to iba niekoľko príbehov z jednej z dolín Javorníkov, sú však peknou ilustráciu vtedajšieho života celého regiónu a môžu byť i pre dnešného človeka veľkou inšpiráciou.

Juraj Jakubík

PODPORA

Film AKO TO DOKÁZALI vznikal postupne. Pôvodný zámer zaznamenať životné príbehy staršej generácie sa zmenil na niekoľko rokov trvajúci proces tvorby filmu. Proces, do ktorého sme investovali svoj čas, skúsenosti a financie s neistým záverom. Nakoniec to však vyšlo a my môžeme s hrdosťou predstaviť náš prvý dokumentárny film – AKO TO DOKÁZALI.
Ďakujeme svojim blízkym, že boli pri nás, že nám boli oporou a za ich podporu.

Ak chcete aj Vy podporiť naše dielo a tvorbu, svoj dar nám môžte poslať na účet:
IBAN: SK3109000000000424133982 (SLSP)

poznámka: dar Ako to dokázali

film@akotodokazali.sk

ĎAKUJEME!

PREMIETANIE FILMU
YOUTUBE premiéra

27. 3. 2020

o 20:30 na Youtube

RTVS – repríza TV verzie filmu

podľa aktuálneho programu

PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI